Urmareste-ne pe Facebook
0733.842.730    0753.632.983
Esti aici: GDPR

Politici de cookies, confidentialitate, termeni si conditii

Politici de cookies, confidentialitate, termeni si conditii

Ultima actualizare: 2018-12-01


Informatii generale | Politica de cookies | Politica de confidentialitate | Termeni si conditii

Informatii generale

GDPR

Art. 1. Informatii Generale
In desfasurarea activitatii sale, Lingura & Strachina SRL, cu sediul in Bucuresti, Punct de lucru si adresa de corespondenta: Șoseaua Mihai Bravu nr. 200, Bloc 103, Scara 2, Parter, Sector 3, București, cod postal 030315, oficiu poștal București 77. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J23/3675/28.12.2012, cod unic de inregistrare RO 31047364 („Societatea”), prelucreaza datele dumneavostra cu caracter personal atunci cand accesati site-ul www. lingurasistrachina.ro („Website-ul”).
Societatea asigura, in permanenta, respectarea tuturor principiilor si a legislatiei privind protectia datelor cu carcater personal, in ceea ce priveste prelucrarea, colectarea, procesarea, stocarea si transferul datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt reglementate prin legislatia in vigoare, precum si prin predeverile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”).
Prezenta politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care
Societatea gestioneaza datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti prin accesarea Website-ului. Societatea va asigura actualizarea prezentei politici si va publica pe website cea mai recenta versiune a acesteia.

DEFINIȚII
Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR :
Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.
Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.
DPO: Înseamnă responsabilul cu protecția datelor, mai precis persoana responsabilă cu protecția datelor.
Art. 2. Categorii de date cu caracter personal
Cunoaștem importanța datelor tale personale și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să te informăm despre prelucrarea datelor tale personale în calitate de utilizator al Website-ului nostru prin prezenta politică.
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Societate variaza in functie de interatiunea si raporturile pe care dumneavoastra le inregistrati pe Website-ul nostru. Astfel, datele tale personale pot fi furnizate de către tine în cadrul diverselor secțiuni al Website-ului, în special în următoarele situaţii: când te abonezi la newsletter-ul Societatii, când îţi creezi un cont în secţiunea https://www.lingurasistrachina.ro/contul-meu , când completezi formularul de contact al Website-ului https://www.lingurasistrachina.ro/contact, ori formularul din secţiunea „ Angăjari” https://www.lingurasistrachina.ro/angajari

De asemenea tale personale pot fi furnizate de către tine în cadrul diverselor secțiuni ale Aplicației pentru mobile și tabletă, în special în următoarele situaţii: când îţi creezi un cont în secţiunea “Contul meu” sau când completezi formularul de contact din secțiunea “Contact”.
Art. 2.1. Categorii de date ce pot fi prelucrate:
a) In momentul abonarii la newsletter-ul Societatii: nume, prenume, adresa de e-mail;
b) In momentul completarii formularului de contact dispobil pe Website: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail;
c) In momentul crearii unui cont in cadrul Website-ului - Sectiunea “Contul meu”: nume, prenume, e-mail, numar de telefon, data nasterii, adresa;
d) In momentul completarii formularului din cadrul Website-ului – Sectiunea “Cariere”: nume, prenume, e-mail, numar de telefon, localitate, studii/educatie, CV-ul.
Datele furnizate de către tine trebuie să fie reale, corecte şi actualizate, iar tu trebuie să ai dreptul de a le furniza. Datele mentionate la punctele a) – e) de mai sus, sunt furnziate de catre dumneavostra in mod voluntar cu ocazia interactionarii cu Societatea in functie de scopul transmis de dumneavostra. Ești, astfel, responsabil pentru datele pe care le furnizezi în cadrul website-ului, atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor.
De asemenea, website-ul lingurasistrachina.ro poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia /acesteia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate vizeaza: ora si data accesarii site-ului, precum si adresa de IP a terminalului de pe care a fost accesat website-ului.
Art. 2.2. Societatea poate prelucra datelor mentionate la art. 2.1, de mai sus, in urmatoarele scopuri:
a) Marketing: transmiterea de newsletter-e abonatilor prin mijloace de comunicare precum e-mail, telefon; prelucarea acestor date cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului dumneavostra;
b) In scopuri de recrutare: prelucrarea datelor in vederea procesului de recrutare si angajare; prelucrarea acestor date cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului dumneavostra; de asemenea, temeiul juridic il reprezinta incheierea si executarea contractului, in cazul candidatilor propusi spre angajare;
c) In scopul gestionarii solicitarilor, reclamatiilor, sugestiilor: prelucarea datelor pentru completarea formularului de contact; prelucarea acestor date cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului dumneavostra, precum si in interesul legitim al Societatii in vederea solutionarii reclamatiilor, imbunatarii serviciilor, gestionarii sugestiilor si solicitarilor transmise Societatii;
d) In contextul prelucrarii datelor vizitatorilor Website-ului, in scopul asigurarii unei bune functionari a website-ului Societatii; temeiul juridic al preluarii il repprezinta interesul legitim al Societatii a isi imbunatati serviciile
Art. 3. Principiile de bază privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavostra personale se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
Este deschisă și transparentă cu privire la ceea ce face cu datele și motivul pentru care le folosește;
Păstrează datele în siguranță;
Se asigură că are întotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
Colecteaza și utilizează minimul necesar de date, respectând astfel principiul minimizării;
Pastrează datele actualizate, corecte și complete;
Nu pastrează datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu există o perioadă obligatorie prevăzută de lege;
Respectă drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal;
Nu transferă în străinătate datele fără a lua măsurile prevăzute pentru transferul de date, și nu înainte de a informa persoanele vizate în acest sens.
Art. 3.1. Echitate și transparență
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizăm datele personale numai în măsura în care persoanele care le încredințează Societatii au fost informate în prealabil despre modul utilizării.
Puteti solicitata Societatii, in orice moment, informatii cu privire la următoarele aspecte principale:
Ce fel de date vor fi colectate;
În ce scop vor fi folosite;
Cu cine vor fi împărtășite (dacă este cazul);
Dacă vor fi transferate în alte țări;
Cât timp vor fi păstrate;
Ce drepturi au persoanele fizice cu privire la datele lor personale;
Indicarea canalelor de contact prin care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai in scopul comunicat persoanei vizate. Modificarile ulterioare ale scopului prelucrarii vor fi comunicate persoanei vizate, anterior utilizarii datelor personale ale acesteia.
Art. 3.2. Legalitate
Societatea înțelege să realizeze toate activitățile de procesare atât într-un scop bine determinat și raportat la activitatea sa, dar și circumscris unei justificări legale corespunzătoare, precum si in vederea indeplinirii intereselor legitime ale Societatii in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, după cum urmează:
abonarea la newsletter-ul Societatii prin intermediul căruia vom trimite lansări de noi produse sau servicii, comunicări comerciale privind promoțiile și campaniile desfasurate de Societate independent sau în colaboare cu unul sau mai mulți parteneri, informații utile despre serviciile oferite etc.;
gestionarea relaţiilor cu clienţii, comercianții parteneri și utilizatorii produselor si serviciilor, prin intermediul secțiunii “Contul meu”;
oferirea de răspunsuri în cazul completării formularului de contact;
participarea la concursurile si campaniile organizate online de catre Societate;
gestionarea candidaturilor primite prin formularul din secţiunea „Cariere”;
realizarea de analize privind navigarea pe website / aplicație pentru mobil și tabletă şi interacţiunile utilizatorilor cu website-ul sau a aplicației pentru mobil și tabletă.
Art. 3.3. Consimțământul persoanei vizate
Obținerea consimțământului persoanei ale cărei date urmează să le colectăm și procesăm, reprezintă un alt temei juridic prevăzut de GDPR, iar Societatea va prelucra datele cu caracter personal, doar in baza consimtamantului dumneavoastra expres si neechivoc, in toate situatiile in care se impune necesitatea acestuia.
Art. 3.4. Minimizarea datelor
Datele cu caracter personal vor fi utilizate numai atunci când este absolut necesar și relevant pentru o anumită sarcină de proces sau proiect.
În cazul în care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitată Societatea va folosi numai datele minim necesare îndeplinirii acelui scop.

Art. 3.5. Exactitatea datelor
Legislația privind protecția datelor solicită ca datele personale să fie păstrate exacte, complete și actualizate. Societatea va asigura corectarea, suplimentarea, actualizarea sau stergerea, dupa caz a datelor inexacte ori incomplete.
Art. 3.6. Perioada de păstrare și stocarea datelor
Vom păstra datele tale personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel.
Astfel:
cu privire la newsletter-ul Societatii, vom păstra adresa ta de e-mail în baza de date a newsletter-ului atât timp cât abonarea ta este activă; din momentul în care primim cererea ta de dezabonare, vom dezactiva trimiterea de newslettere către adresa ta de e-mail; moment la care, adresa de e-mail, va fi stearsa din baza de date cu privire la abonatii pentru newsletter;
cu privire la contul creat în secţiunea “Contul meu” vom păstra datele tale personale pe perioada existenţei contului şi, ulterior, pe perioada necesară dovedirii operaţiunilor efectuate prin intermediul contului; pentru o perioadă de 1 an de la ultima comandă plasată prin intermediul Website-ului
vom păstra datele tale personale pe perioada necesară oferirii de răspunsuri la mesajele şi cererile tale şi dovedirii corespondenţei purtate cu tine, dar nu mai mult de 1 an de la primirea acestora;
in vederea participarii la concursurile si campaniile organizate online de către Societate, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară derulării acestor programe şi dovedirii participării tale la aceste programe, conform Regulamentelor comunicate pentru fiecare eveniment in parte;
cu privire la candidaturile primite prin formularul din secţiunea „Cariere”, în cazul în care nu vom da curs acestor candidaturi, datele tale vor rămâne în baza de date pentru a participa în programe de recrutare ce vor fi desfășurate în viitor, dar nu mai mult de 6 luni de la data colectării lor; și în cazul în care vom da curs candidaturilor, datele vor rămâne în baza de date atât timp cât este necesar pentru definitivarea postului pentru care ai aplicat în cadrul Societății, dar nu mai mult de 2 ani de la data colectării lor;
cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe website / aplicație pentru mobil și tabletă şi interacţiunile utilizatorilor cu website-ul sau a aplicației pentru mobil și tabletă, vom păstra datele privind interacţiunile tale pe o perioadă de până la 3 ani.
Societatea poate şterge datele tale personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.
Nu stocăm informaţii şi nu accesăm informaţia stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu acordul tău prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice, ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale solicitat în mod expres de către tine (de exemplu, pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de tine pe website sau în aplicația de mobil sau tabletă, astfel încât să utilizezi cu ușurință website-ul sau aplicația de mobil sau tabletă la o accesare ulterioară).
Pentru utilizarea fişierelor cookie în privinţa cărora este necesar acordul tău prealabil, website-ul sau aplicația de mobile sau tabletă îţi va cere acordul printr-un banner afişat pe website sau aplicația de mobile sau tabletă la momentul accesării acestora. Acest banner conţine un link către prezenta Politică de protectie a datelor cu caracter personal şi îţi oferă opţiunea de a accepta fişierele cookie, precum şi opţiunea de a le refuza. Dacă ţi-ai dat acordul, dar te răzgândeşti ulterior, poţi folosi setările aplicaţiei tale de navigare pe internet (browser-ul) pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fişierele cookie.
Dacă vrei să știi ce sunt cookie-urile accesează Politica de confidențialitate de pe website-ul nostru sau aplicația de mobile sau tabletă
Art. 3.7. Securitatea datelor
Societatea asigura si impleteaza măsurile tehnice şi organizatorice de securitate impuse de lege şi de standardele industriei, pentru a-ţi proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. De asemenea, luăm măsuri pentru a ne asigura că folosim datele tale personale exact aşa cum este descris în prezenta Politică şi pentru a respecta alegerile pe care le faci în privinţa prelucrării datelor tale personale.

Art. 3.8. Divulgarea către terți
Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele tale. Pe baza consimțământului tău, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și / sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele tale personale către:
Institutiilor de stat abilitate, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 4. Drepturile persoanelor fizice
Conform prevederilor legale in vigoare, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat cu privire la modul și motivul utilizării datelor cu caracter personal;
Dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le deține o entitate (inclusiv informațiile conținute în e-mailuri, mesaje instantanee, note etc.);
Dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactități în datele lor personale;
Dreptul de a ordona ștergerea datelor personale (inclusiv ștergerea definitivă din sistemele Societății și din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing la care Societatea a permis accesul);
Dreptul de a solicita Societatii încetarea prelucrării datelor personale;
Dreptul de a se opune utilizării datelor lor personale în scopuri de comercializare directă;
Dreptul de a avea orice date personale care au fost furnizate Societatii transferate către o altă parte (de exemplu, un alt furnizor de servicii bancare) „într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automat”; și
Dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generată de sistem fără o contribuție umană), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauză;
Dreptul a isi retrage consimtamantul atunci cand acesta a fost acordat in scopul unei prelucrari;
Dreptul a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Preluarii Datelor cu Caracter Personal, daca se considera necesar.
În cazul în care Societatea primește o cerere de la o dumneavoastră în exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom răspunde cererii în termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate și cu condiția existenței unui motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul de 30 de zile.

Art. 5. Incălcarea securității datelor
În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate, compromise sau urmare a unei plângeri cu privire la modul în care Societatea a gestionat datele personale, Societatea va raporta încălcarea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și să notifice fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. În plus, Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securității datelor.

Art. 6. Organizare și responsabilități
Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucrări adecvate a datelor personale revine oricărei persoane care lucrează pentru sau se regaseste intr-o forma de colaborare cu Societatea și care are acces la datele personale prelucrate.

Art. 6.1. Informații de contact ale DPO-ului
Dacă aveți o întrebare privind exercitarea vreunui dintre drepturile dvs. menționate mai sus sau orice solicitare de adresare, trebuie să contactați DPO-ul local la următoarea adresă de e-mail: clienti@lingurasistrachina.ro. De asemenea, puteti adresa solicitari, in scris, la adresa de corespondenta a Societatii, detaliata in partea introductiva a prezentei politici.


Informatii generale | Politica de cookies | Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Top

Politica de cookies

Conform Legii 506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Pizza Hut Romania, in calitate de detinator al web site-ului www.lingurasistrachina.ro va prezinta politica de cookies folosita pe acest site. Informatiile prezentate in continuare au scopul de a va aduce la cunostinta mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de acest wesite.

1. Ce este un "cookie"?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului). In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care va bucurati pe Internet, cum ar fi afisarea corecta a unui site atunci cand il vizitati folosind telefonul mobil. Cookieurile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate siteurile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori si sa poata include aplicatii sau functionalitati in site care creeaza o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta.

2. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest website Acest website foloseste cookie-uri (atat proprii cat si de la terti) pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. Pe scurt, cookie-urile folosite de acest site sunt pentru:
- Identificarea tipului de device folosit la accesarea acestui website, desktop sau mobil, si afisarea continutului corespunzator acestuia
- Functionarea corecta a acestui website
- Colectarea de date statistice care permit masurarea traficului pe site sau timpul petrecut pe site etc. O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:
- Cookie-uri de performanta a site-ului
- Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
- Cookie-uri pentru geotargetting
- Cookie-uri de inregistrare
- Cookie-uri pentru publicitate
- Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate Aceste cookie-uri pot proveni de la terti precum Google Analytics sau Facebook. Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Puteti refuza folosirea cookieurilor pe acest site si in acest caz refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face ca anumite functii de pe acest site sa fie impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, puteti stege cookie-urile in orice moment prin intermediul setarilor browserului folosit.

3. Cum puteti opri cookie-urile?
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului. Pentru mai multe detalii puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului sau puteti folosi linkurile de mai jos pentru setarile cookie-urilor:

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/ro-ro/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10-win-7
Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ro
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivareacookie-urilor
Apple Safari:
https://support.apple.com/ro-ro/HT201265

4. Securitate si probleme legate de confidentialitate Cookie-urile folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Pentru ca protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de Internet, este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale. Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta site-ul http://www.youronlinechoices.com/ro/ unde gasiti mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online. Pentru informatii despre folosirea cookie-urilor folosite de Google Analytics puteti consulta https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

5. Modificari si actualizari ale prezentei politici de cookies Prezenta politica de cookies poate suporta modificari in functie de reglementarile legale sau pentru a urma recomandarile oferite de Asociatia Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu s-au regasit in informatiile prezentate, ne puteti contacta prin email la clienti@lingurasistrachina.ro.


Informatii generale | Politica de cookies | Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Top

Politica de confidentialitate

Preambul

Prezenta Politică de confidențialitate vizează numai clientii LINGURA & STRACHINA SRL şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.lingurasistrachina.ro.
LINGURA & STRACHINA SRL depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor dumneavoastră personale atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, deținem o politică menită să stabilească atât modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate pot fi găsite dacă vizitați website-ul nostru www.lingurasistrachina.ro.
Compania LINGURA & STRACHINA SRL este operator de date cu caracter personal, fiind autorizata sub nr. 0020590.
Scopul utilizării datelor dumneavostră cu caracter personal
Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, va exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către LINGURA & STRACHINA SRL a datelor colectate În următoarele scopuri:
(i) pentru a vă crea un cont personal la LINGURA & STRACHINA SRL , caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, adresa dumneavoastră de e-mail și adresa de corespondență;
(ii) pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a vă răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail și localitatea de unde sunați;
(iii) pentru a vă prelua comenzile pentru serviciile de livrare la domiciliu plasate utilizând serviciile online, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa;
(iv) pentru a vă contacta în eventualitatea oricăror probleme ivite în livrarea produselor comandate de dumneavoastră, caz în care ne va fi necesar, spre exemplu, numărul dumneavoastră de telefon fix/mobil;
(v) pentru vă expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail și numele;
(vi) pentru a notifica câștigătorii campaniilor oragnizate în mediul online, caz în care ve vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numele, adresa de domiciliu și numărul de telefon fix/mobil.
Datele dumneavoastră vor fi păstrate doar atâta timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate sau cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le pastra.

Drepturile dumneavoastră
Dreptul la informare:
Potrivit legii, aveți dreptul să vi se furnizeze cel puțin următoarele informații, cu excepția situației în care deja posedați aceste informații:
(i) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
(ii) scopul în care se realizează prelucrarea datelor;
(iii) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor izvorâte din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, astfel cum a fost modificată și completată („Legea 677/2001”), pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intrevenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
(iv) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
Dreptul de acces la date:
În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține de la LINGURA & STRACHINA SRL , prin înaintarea unei cereri scrise, datată și semnată, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de LINGURA & STRACHINA SRL .
LINGURA & STRACHINA SRL , în situația în care prelucrează date cu caracter personal care vă privesc, vă vom comunica în termen de 15 zile de la data primirii cererii, împreună cu confirmarea, cel putin următoarele informații:
(i) informații cu privire la scopul prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
(ii) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
(iii) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vă vizează;
(iv) informații cu privire la dreptul de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

(v) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.
Dreptul de intervenție asupra datelor:
În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt fie incomplete, fie inexacte, sunteți îndreptățit să solicitați LINGURA & STRACHINA SRL , prin cerere scrisă, datată și semnată, și să obtineți în termen de 15 zile de la data primirii cererii de către LINGURA & STRACHINA SRL
(i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestor date;
(ii) transformarea în date anonime;
(iii) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricăreia dintre operațiunile menționate la pct. de mai sus, în condițiile art. 14, lit. c), teza finală, din Legea 677/2001.
Dreptul la opoziție:
Prin cerere scrisă, datată și semnată, vă puteți retrage în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, consimțământul exprimat cu privire la utilizarea de către LINGURA & STRACHINA SRL a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct (i.e. transmiterea de newslettere).
În scopul obținerii acestor informații în scris din partea LINGURA & STRACHINA SRL , pe baza cererilor evidențiate mai sus, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: 
contact@lingurasistrachina.ro.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:
În temeiul dispozițiilor art. 17 din Legea 677/2001, puteți cere și obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice împotriva dumneavoastră, precum și reevaluarea oricărei decizii luate în privința dumneavoastră și care vă afectează în mod semnificativ, în cazul în care au fost adopate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal.
Dreptul de a se adresa justiției:
În cazul în care vă considerați prejudiciat sau vi s-a adus atingere unor drepturi conferite de lege, în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, fără a aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere autorității de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor competente pentru apărarea drepturilor și/sau pentru acoperirea prejudiciului, după caz.
Accesul la date
LINGURA & STRACHINA SRL nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing.
Securitatea datelor dumneavoastră
LINGURA & STRACHINA SRL a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.
Despre „cookies”
Website-ul https://www.lingurasistrachina.ro utilizează „cookie”-uri.
Informațiile prezentate în cele ce urmează sunt menite de a informa utilizatorul / vizitatorul despre plasarea, utilizarea și administrarea “cookie”-urilor folosite de website-ul http://www.lingurasistrachina.ro, motiv pentru care vă rugăm să le citiți cu atenție. În cazul în care informațiile de mai jos nu le considerați satisfacătoare, ne puteți contacta utilizând următoarea adresa de e-mail: 
clienti@lingurasistrachina.ro sau accesând linkul aici.
Website-ul nostru folosește „cookie”-uri pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina-sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul / utilizatorul s-a conectat la website-ul www.lingurasistrachina.ro, cu scopul de a întelege cum folosesc vizitatorii pagina noastra web.
“Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură prin navigarea pe internet, cum ar fi:
(i) personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprima anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni);
(ii) „cookie”-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback important asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;
(iii) îmbunătățesc eficiența publicității online.
Ce este un “cookie”?
Un “Internet Cookie” (cunoscut și sub denumirea de “browser cookie”, “HTTP cookie” sau “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul dumneavoastră mobil sau pe alte echipamente de pe care se accesează Internetul. „Cookie”-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (i.e: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (în sensul că nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul dumneavoastră, în calitate de utilizator).
„Cookie”-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi prelucrate, în orice mod, și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.
Tipuri de „cookies”
(i) „cookie”- uri de sesiune: acestea sunt stocate temporar în mapa de cookie-uri a browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului (i.e. în momentul logării / delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare);
(ii) „cookie”- uri persistente: acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau al echipamentului unui utilizator. „Cookie”-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies” („cookie”-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate relevantă pentru utilizatori.
Care sunt avantajele „cookie”-urilor?
Un „cookie” conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință (i.e. preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă).
Care este durata de viață a unui cookie?
„Cookie”-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui „cookie” poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care este plasat. Unele „cookie”-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune („session cookies”) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, alte „cookie”-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website („cookie-uri permanente”). Cu toate aceste, „cookie”-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.
LINGURA & STRACHINA SRL va păstra infomațiile dumneavoastră doar pe perioada cât acestea sunt folosite pentru îmbunătățirea activității noastre și pentru a veni în întâmpinarea preferințelor dumneavoastră și pentru a vă facilita navigarea în interiorul website-ului, în condițiile legislației în vigoare.
Vă reamintim că aveți dreptul de a solicita oricând LINGURA & STRACHINA SRL ca datele dumneavoastră să fie șterse.
Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți. (i.e. o reclamă). Aceste terțe website-uri nu se află sub controlul LINGURA & STRACHINA SRL și nu sunt acoperite de prezența Politica de Confidențialitate. Dacă accesați alte website-uri folosind link-urile oferite / sugerate, operatorii acestor website-uri pot colecta datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate a acestor terți înainte de a le oferi informații personale. LINGURA & STRACHINA SRL încearcă pe cât posibil să se asigure că toate aceste website-uri au măsuri similare de protecție a datelor cu caracter personal, însă nu putem fi responsabili din punct de vedere legal pentru activitățile sau politicile de confidențialitate ale acestor terți.

În ce scopuri sunt folosite ”cookie”-urile de către website-ul www.lingurasistrachina.ro?
LINGURA & STRACHINA SRL poate folosi oricare dintre următoarele tipuri de „cookies”:
(i) „cookie”-uri de performanță a website-ului: în acest scop se rețin preferințele dumneavoastră în calitate de vizitator / utilizator pe acest website, astfel încât să nu mai fie nevoie de setarea lor pentru fiecare vizitare a website-ului (i.e. viteza de video streaming cu care este compatibil browser-ul, setările volumului pentru video player etc.);
(ii) „cookie”-uri de analiză a vizitatorilor: de fiecare dată când un utilizator vizitează site-ul nostru, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Prin intermendiul acestui cookie putem identifica dacă ați mai vizitat acest site până acum. Totodată, browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vă va fi generat unul. În acest mod, se permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac.
Dacă nu sunteți înregistrat pe website-ul nostru, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele fiind folosite exclusiv în scop statistic. În cazul în care sunteți înregistrat, putem identfica detaliile pe care ni le-ați furnizat (i.e. adresa de e-mail și username-ul; aceste date sunt supuse regimului de confidențialitate din Politica de Confidențialitate, precum și dispozițiilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.
(iii) „cookie”-uri pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de către un soft care stabilește țara din care vizitatorul / utilizatorul provine. Acest cookie este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba română;
(iv) „cookie”-uri de inregistrare: în momentul înregistrării pe site-ul nostru, este generat un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne indica contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dumneavoastră. Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul;
(v) „cookie”-uri pentru publicitate: acestea ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și timpul scurs de când ați văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri sunt folosite și pentru a targeta publicitatea online.
(vi) „cookie”-uri ale furnizorilor de publicitate. Parte din publicitatea de pe acest site aparține terțelor părți. Unele dintre aceste terțe părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori aceluiași mesaj publicitar.
Atragem atenția că terțele părți care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate.

Vă informam că aceste „cookie-uri” pot proveni de la terți.
Alte cookie-uri ale terțelor părți
Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a personaliza o aplicație. Datorită modului de utilizare, site-ul nostru nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute site-ului nostru.
„Cookie”-urile sunt viruși?
Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text; nu sunt alcătuite din bucăți de cod. Astfel, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Dat fiind faptul că nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Întrucât stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al vizitatorilor / utilizatorilor, atât pe un anumit site, cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și, în mod constant, marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere / scanare anti-virus / anti-spyware.
În general, browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și stergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Se pot șterge cookie-urile?
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de obicei, în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului vizitatorului / utilizatorului.
Pentru a avea o percepție asupra acestor setări puteti folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.
(i) cookie settings în Internet Explorer;
(ii) cookie settings în Firefox;
(iii) cookie settings în Chrome;
(iv) cookie settings în Safari.


Informatii generale | Politica de cookies | Politica de confidentialitate | Termeni si conditii | Top

Termeni si conditii

Pentru site-ul: www.lingurasistrachina.ro

Produsele comercializate pe acest site nu sunt destinate revanzarii.

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor și conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atenție a acestora.
- ne rezervam dreptul de a modifica prețurile și ofertele aflate în derulare fără o notificare în prealabil;
- fotografiile sunt cu titlu sugestiv de prezentare;
- verificați înainte de a lansa comanda în ce zona de livrare va incadrati și orarul de funcționare al restaurantului;
- modalitatile de plata sunt: Numerar și Tichete de masa – de orice categorie;
- disponibilitatea produselor are un caracter permanent, însă ne rezervam dreptul de a lua în considerare și excepții de la acesta regula, când dintr-un motiv plauzibil nu reușim sa acoperim necesarul pentru un anumit preparat;
- caracterul sectiunii „Surpriza Bucatarului” se adreseaza orei prânzului, într-un program de luni pana vineri;
- produsele personalizate la cererea expresa a clientului, ce nu au caracter asemănător preparatelor zilnice și nu sunt supuse unei expertize zilnice, pot fi aprobate de bucătăria noastră și poate nu la nivelul asteptarilor clientului, iar în acest sens ne exoneram de orice invinuire, fiind un compromis dorit de client.

Conditii pentru preluare comenzi si livrare

Preluam Comenzi online si telefonic

Luni - Vineri 09:00 - 15:00.

Comenzile preluate in intervalul 09:00 - 11:30, se livreaza pana in 13:30.
Comenzile preluate in intervalul 11:31 - 13:00, se livreaza intre 14:00 - 15:00.

Totodata in functie de complexitatea comenzilor preluate (diversitatea, volum, distanta) timpul de livrare se personalizeaza, iar dupa caz se pot livra mai repede sau mai greu.

Comanda minima

ZONA 1 – comanda minima 50 LEI – cuprinsa in perimetrul: Bucur Obor-Sos. Mihai Bravu-Chiristigiilor-Ziduri Mosi-Sos. Pantelimon (pana la intersectia cu) Bd. Chisinau-Bd. Nicolae Grigorescu (pana la intersectia cu) Bd. Camil Ressu-Fizicienilor-Bd. Energeticienilor-Calea Vitan-Splaiul Unirii (de la intersectia C.Vitan-Sos.Vitan-Barzesti pana la) Piata Unirii-Bd. I.C. Bratianu (pana la) Piata Universitatii-Bd. Carol I-Calea Mosilor-Bucur Obor


ZONA 2 – comanda minima 100 LEI – cuprinsa in perimetrul: Sos. Colentina-Fabrica de Gheata-Gherghitei (de la intersectia cu Fabrica de Gheata)-Sos. Fundeni-Sos.Pantelimon (pana la Granitul)-Sos. Vergului (de la Aleea Vergului spre) Ion Sahighian-Bd.Basarabia (de la STB Grup Ind. Titan)-Bd. 1 Decembrie 1918-Liviu Rebreanu-Bratarii-Dr. Gura Badicului (pana la) Intr. Anghel Ghetu-Dr. Gura Ariesului-Victor Brauner-Bd. Theodor Pallady (de la M Nicolae Teclu)-Pericle Papahagi-Al. Mizil-Dr. Lunca Bisericii-Dr. Lunca Priporului-Splaiul Unirii-Iuliu Hateganu-Sos. Vitan-Barzesti-Sos. Oltenitei-Sos. Viilor-Dr. Constantin Istrati-Piata Garii Filaret-Mitropolit Filaret-Gazelei-Alba-Piata Regina Maria-Bd. Libertatii-Bd. Natiunile Unite-Bogdan Petriceicu Hasdeu-Vasile Parvan-Berzei-Buzesti-Piata Victoriei-Duiliu Zamfirescu-Paris-Piata Dorobantilor-Locotenent Aviator Radu Beller-Bd Mircea Eliade (portiunea Parc Floreasca)-Calea Floreasca (Pana la Gopet Romania)-Gheorghe Titeica-Oltetului-Caroteni-Tuzla-Bd. Lacul Tei-Doamna Ghica

ZONA 3 – comanda minima 200 LEI – cuprinsa in perimetrul: de la intersectia [B]Sos. Bucuresti-Ploiesti-Bd. Aerogarii pana la intersectia Autostrada Bucuresti-Ploiesti-Gherghitei-Dragonul Rosu-Drumul Garii-[IF-com.Fundeni]Parului-Marului-Stejarului-Trifoiului-Nucului-Nicolae Balcescu-[IF-com.Dobroesti]Unirii-Orizontului-Dreptatii-Avram Iancu-[B]Ion Vlad-Sos. Pantelimon (pana la intersectia cu) Sos. Garii Catelu-Buc.Sud Gr.Calatori-Drumul Intre Tarlale-intersectia Bd. Theodor Pallady cu Autostrada Soarelui-[IF-com.Catelu]Independentei-Libertatii pana la intersectia cu [B]Splaiul Unirii-[IF-com.Popesti-Leordeni]Breaza-Domnita Balasa-Leordeni-Taberei-Locotenent Major Aviator Tanase Banciu-Pavel Ceamur-Viilor-[B]Sos. Berceni-Dumitru Brumarescu-Bd. Metalurgiei-Drumul Binelui-Drumul Dealul Cucului-Pogoanele-Drumul Bercenarului-Tiparnitei-Nufarul Galben-Prelungirea Ferentari-Artur Gorovei-Mandresti-Sos. Salaj-Intr. Valea Timisului-Drum Bragadiru-Sos. Vartejului-Neptun-Dr. Luptatorilor Antifascisti-Intr. Luptatorilor Antifascisti-Dr. Movila-Aliman-Sos. Alexandriei-Gladiolelor-Ghidigeni-Valea Oltului-Dr. Valea Doftanei-Valea Cascadelor-Bd. Iuliu Maniu-Dr. Ciorogarla-Drenajului-Dr. Manastirea Sihastria-Al. Lacul Morii-Sos. Virtutii-Calea Giulesti pana la Depoul Giulesti-Jugastrului-Manzului-Lamaiului-Carpati-Calea Grivitei-Parcului-Bd. Poligrafiei-Tipografilor- intersectia [B]Sos. Bucuresti-Ploiesti-Bd. Aerogarii

ZONA 4 – comanda minima 350 LEI – perimetrul cuprins in Soseaua de Centura si neacoperit de celelalte 3 zone

ZONA 5 – comanda minima 500 LEI – perimetrul cuprins intre Soseaua de Centura si limitele judetului Ilfov

Program restaurant

Locație: Luni-Vineri 9:00-16:30

Livrări: Luni-Vineri 10:00-17:00

Comenzi telefonice: Luni-Vineri 9:00-15:00

Comenzi online: se pot plasa ORICÂND, dar vor fi confirmate în intervalul Luni-Vineri 9:00-15:00

Modalitate de plata cash și card atât la livrare cât și în locație.
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza conținutul, pentru analiza traficului și statistică; unele informații de utilizare a site-ului sunt procesate de partenerii noștri. Puteți oricând să ștergeți cookie-urile din browser. Citeste aici politica de cookies, politica de confidentialitate si termenii si conditiile de utilizare.
Am citit, am inteles si sunt de acord.